กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่องผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ชั้น 5,6,7,8,9 และชั้นดาดฟ้า อาคารกรมสนับ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย ammy วันที่ 07 สิงหาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบทีวีวงจรปิด อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามเอกสารแนบ

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย admin วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบ Web Portal กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามเอกสารแนบ

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย admin วันที่ 27 มิถุนายน 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)

ตามเอกสารแนบ

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย admin วันที่ 24 เมษายน 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารแนบ

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย admin วันที่ 10 มีนาคม 2560
   
Page 1 Of 11