กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย mamy48 วันที่ 22 ธันวาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย mamy48 วันที่ 20 ธันวาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา เรื่องยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย mamy48 วันที่ 19 ธันวาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย mamy48 วันที่ 15 ธันวาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย mamy48 วันที่ 08 ธันวาคม 2560
   
Page 1 Of 86