กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] ประกาศราคากลางการจ้างปรับปรุงและติดตั้งพัดลมระบบอากาศห้องหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารกรม สบส.

การแบบแผนจะดำเนินการจ้างปรับปรุงและติดตั้งพัดลมระบายอากาศห้องหม้อแปลงไฟอาคารกรม สบส. โดยวิธีตกลง... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย ammy วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศราคากลางเหมาจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบระบายอากาศห้องเครื่องลิฟท์ อาคารกรม สบส. โดยวิธีตกลงราคา

กองแบบแผนจำดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบระบายอากาศห้องเครื่องลิฟท์ อาคารกรม สบส.โดยวิธ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย ammy วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศราคากลางการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา (งบลงทุนเหลือจ่ายปี 2560)

กองแบบแผน จะดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
รายละเอียดตามเอก... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย ammy วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และราคากลาง

กองแบบแผนจะดำเนินการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ชั้นที่ 5,6,7,8,9 และดาดฟ้า อาคารกรมสนั... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย ammy วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศกลุ่มอำนวยการ สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฎิบัติงาน (คนพิการ)

ตามเอกสารแนบ

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย admin วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
   
Page 1 Of 75