กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย mamy48 วันที่ 24 ตุลาคม 2560
[หัวข้อข่าว] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย mamy48 วันที่ 16 ตุลาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย ammy วันที่ 26 กันยายน 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยกองแบบแผน จะดำเนินการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยว... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย ammy วันที่ 21 กันยายน 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานกองแบบแผน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยกองแบบแผน จะดำเนินการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานกองแบบแผน ประจำปีงบประมาณ 2561

... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย ammy วันที่ 21 กันยายน 2560
   
Page 1 Of 85