กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติกปี 2560

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำกา... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย warunlad วันที่ 02 ตุลาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย ammy วันที่ 19 กันยายน 2560
[หัวข้อข่าว] หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนจีน

หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนจีน

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย wyoming วันที่ 16 สิงหาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ตามเอกสารแนบ

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย warunlad วันที่ 15 สิงหาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

ตามที่ได้มีการประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่องรับสมัครคัดเลือ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย ammy วันที่ 02 สิงหาคม 2560
   
Page 1 Of 31