กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] เรื่อง ผลการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก ประจำปี 2560

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำกา... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย warunlad วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
[หัวข้อข่าว] รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติกปี 2560

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำกา... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย warunlad วันที่ 02 ตุลาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย ammy วันที่ 19 กันยายน 2560
[หัวข้อข่าว] หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนจีน

หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนจีน

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย wyoming วันที่ 16 สิงหาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ตามเอกสารแนบ

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย warunlad วันที่ 15 สิงหาคม 2560
   
Page 1 Of 31