กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง การฝังเข็มรักษาโรคของศีรษะและใบหน้า

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยความร่วมมือกับคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว&... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย warunlad วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
[หัวข้อข่าว] รับรองสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีน รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรอง และกฎหมายฉบับใหม่

รับรองสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีน รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองในประเทศไทย จำนวน 9 ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย wyoming วันที่ 05 กรกฎาคม 2561
[หัวข้อข่าว] การรับสมัครสอบความรู้และคุณสมบัติบุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย warunlad วันที่ 29 มิถุนายน 2561
[หัวข้อข่าว] เรื่อง ผลการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก ประจำปี 2560

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำกา... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย warunlad วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
[หัวข้อข่าว] รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติกปี 2560

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำกา... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย warunlad วันที่ 02 ตุลาคม 2560
   
Page 1 Of 31