กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

รับรองสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีน รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรอง และกฎหมายฉบับใหม่

โดย กลุุ่มการประกอบโรคศิลปะด้านการแพทย์ทางเลือก วันที่ 05 กรกฎาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 150

รับรองสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีน รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองในประเทศไทย จำนวน 9 แห่ง ต่างประเทศจำนวน 32 แห่ง และกฎหมายฉบับใหม่ ปี 2561