กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ สาขากิจกรรมบำบัด ปี 2561

โดย กลุ่มการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนปัจจุบัน วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 212

ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัดประจำปี 2561