กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา เรื่องยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561

โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา วันที่ 19 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 49

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา
เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

(รายละเอียดดูได้จากเอกสารแนบ)