กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา วันที่ 20 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 60

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)