กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา วันที่ 15 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 52

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(รายละเอียดดูได้จากเอกสารแนบ)