กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561

โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา วันที่ 01 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 28

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

เรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)