กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้เข้าชม 31

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

ขอประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)