กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาห้องประชุมและฝ้าเพดานภายนอก

โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา วันที่ 06 กันยายน 2560
จำนวนผู้เข้าชม 46

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาห้องประชุมและฝ้าเพดานภายนอก

มีผู้เสนอราคาจำนวน 7 ราย

......................................................

รายละเอียดดังเอกสารแนบ