กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศราคากลางปรับปรุงหลังคาห้องประชุมและฝ้าเพดานภายนอก

โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา วันที่ 11 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 4

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

ขอประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ปรับปรุงหลังคาห้องประชุมและฝ้าเพดานภายนอก

 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)