กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาห้องประชุมและฝ้าเพดานภายนอก

โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา วันที่ 16 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 47

ประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

เรื่อง ปสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาห้องประชุมและฝ้าเพดานภายนอก

 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 557,200 บาท

 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)