กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โดย กองแบบแผน วันที่ 07 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 65

เรื่องผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ชั้น 5,6,7,8,9 และชั้นดาดฟ้า อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ