กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

โดย กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 02 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 93

ตามที่ได้มีการประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ