กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศกลุ่มอำนวยการ สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัตืงานด้านขับรถยนต์)

โดย กลุ่มอำนวยการ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 142

ตามเอกสารแนบ