กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศกลุ่มอำนวยการ สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฎิบัติงาน (คนพิการ)

โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 80

ตามเอกสารแนบ