กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

โดย กรมบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 81

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ