กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

โดย กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 02 พฤษภาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 595

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
1. ตำแหน่งนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ (จังหวัดเชียงใหม่) 2. ตำแหน่งนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ (จังหวัดนครสวรรค์)