กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ประกาศกลุ่มอำนวยการ สำนักบริหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัตงารด้านขับรถยนต์)

โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 02 พฤษภาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 164

ตามเอกสารแนบ