กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

  • เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 31 มีนาคม 2017 กองคลัง
2 การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปี 2559 วันที่ 16 มีนาคม 2017 กองคลัง
3 เอกสารประกอบประชุมแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปี 2560 วันที่ 15 มีนาคม 2017 กองคลัง
4 ข้อมูลและแบบฟอร์มจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพปี 2560 วันที่ 10 มีนาคม 2017 กองคลัง
5 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปี 2559 (เกณฑ์ปี 2560) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 กองคลัง
6 KSB1 ปี 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017 กองคลัง
7 ต้นทุน กรมสนับสนุนบริการสุชภาพ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 กองคลัง
   

Page 1 Of 2