กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

  • เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 มาตรฐานงานสุขศึกษา โรงพยาบาลชุมชน พ.ศ. 2552 วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2012 กองสุขศึกษา
2 มาตรฐานงานสุขศึกษา ศูนย์สุขภาพชุมชน/สถานีอนามัย พ.ศ. 2552 วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2012 กองสุขศึกษา
3 มาตรฐานงานสุขศึกษา โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปพ.ศ.2552 วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2012 กองสุขศึกษา