กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

  • เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 ควบคุมภายในปี 60 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2017 ตรวจสอบภายใน
2 แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) วันที่ 19 กันยายน 2012 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2555 วันที่ 15 พฤษภาคม 2012 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4 ยื่นคำร้องขอรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ วันที่ 20 มกราคม 2012 IT Admin
5 ขอยื่นรับรองหลักสูตร วันที่ 20 มกราคม 2012 IT Admin
6 ค้นหาสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน วันที่ 19 มกราคม 2012 IT Admin
7 การจัดตั้งเปิดสถานพยาบาล/คลินิกเอกชน วันที่ 29 ธันวาคม 2011 IT Admin
   

Page 1 Of 3