กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ...


รายละเอียดเอกสาร

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... โดยแสดงความคิดเห็นได้ที่กลุ่มพัฒนากฎหมาย กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โทร 021937040 FAX 021495252 หรือ E:mail keroro_2222@hotmail.com

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 12 ธันวาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 743

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน