กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปี 2559


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 16 มีนาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 15 กันยายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 221

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน