กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร แบบประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์ข้าราชการพลเรือน


รายละเอียดเอกสาร

แบบประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์ข้าราชการพลเรือน (ของสำนักงาน ก.พ.) ปี พ.ศ. 2559 >>>>>> คลิ๊กแบบประเมิน

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 05 สิงหาคม 2559

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 17 กันยายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 517

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน