กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ข้อตกลงระดับบริการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Service Level Agreement (SLA)


รายละเอียดเอกสาร

ตามเอกสารแนบ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 13 กันยายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 655

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน