กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ระบบประเมินสมรรถนะ


รายละเอียดเอกสาร

ประกอบด้วย 1. รูปเล่มระบบประเมินสมรรถนะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2. Excel Program สำหรับประเมินสมรรถนะ 3. คู่มือการใช้ Excel Program ในการประเมินสมรรถนะ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 24 กันยายน 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 1074

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน